Marszałek – biografia

Marszałek Józef Piłsudski – urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie, 60 km na północ od Wilna. Uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum rządowego w Wilnie, następnie – od 1885 r. – studiował medycynę na uniwersytecie w Charkowie. W 1887 r., za związki z antycarską opozycją, został aresztowany i zesłany na wschodnią Syberię. Po powrocie zawiązał w 1893 r. organizację PPS na Litwie, rok później rozpoczął wydawanie konspiracyjnego „Robotnika”. Aresztowany w 1900 r., zbiegł z petersburskiego szpitala, gdzie symulował chorobę umysłową. Wrócił do konspiracji w PPS. W czasie rewolucji 1905 r., której pragnął nadać charakter narodowego powstania, kierował Organizacją Bojową PPS. W 1906 r. powołał do życia PPS – Frakcję Rewolucyjną, opowiadając się jednoznacznie za walkę zbrojną o odzyskanie niepodległości. Czytaj dalej Marszałek – biografia

Wesprzyj budowę

„Na ręce Twoje Panie Wojewodo składamy najgłębsze wyrazy bólu po stracie Ukochanego Wodza składając jednocześnie przyrzeczenie stać wiernie na straży ideałów Marszałka”.
Treść depeszy kondolencyjnej, którą Zarząd oraz Rada Miejska w Bełchatowie wystosowały 16 maja 1935 r., czyli niemal nazajutrz po śmierci Józefa Piłsudskiego, na ręce Wojewody Łódzkiego Aleksandra Hauke – Nowaka. Czytaj dalej Wesprzyj budowę

Budowa z historią

Budowa posągu Józefa Piłsudskiego w Bełchatowie wpisuje się w historyczną tradycję miasta, które już w okresie międzywojennym doceniło ogromne zasługi Marszałka.

12 czerwca 1926 r. Rada Miejska jednomyślnie przyznała Mu Honorowe Obywatelstwo miasta Bełchatowa. 20 czerwca wysłano w tej sprawie depeszę do Warszawy. Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 22 lipca, odczytano odpowiedź nadesłaną przez ppłka Józefa Becka, ówczesnego szefa gabinetu Ministra Spraw Wojskowych. Beck informował, że Marszałek przyjął honorowe obywatelstwo Bełchatowa. Było to pierwsze i, jak się okazało, jedyne w czasach II Rzeczypospolitej tego typu wyróżnienie nadane przez reprezentujących miejską społeczność radnych. Czytaj dalej Budowa z historią